Quả chò chỉ

ThienNhien.Net – Chò chỉ, (tên khoa học <i>Parashorea chinensis wang Hsie</i>, thuộc ngành Ngọc Lan (<i>Magnoliophyta</i>), lớp Ngọc lan (<i>Magnoliopsida</i>), Bộ Bông (<i>Malvales</i>), họ Dầu (<i>Dipterocarpaceae</i>). Cây chò chỉ thân to, thẳng đứng. Thịt vỏ vàng và hơi hồng, có nhựa và mùi thơm nhẹ. Lá hình mác hay bầu dục, có lá kèm sớm rụng. Thường ra hoa vào tháng 5-6, mùa quả chín tháng 7-9. Chò chỉ sống rải rác trong rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm. Chò chỉ có mặt ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc Việt Nam, từ Quảng Bình trở ra.