CH Dominica: Phát hiện hóa thạch hoa lan cổ

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện hóa thạch hoa lan cổ bám dính vào một con ong chúa trong một mảnh hổ phách tại nước CH Dominica. Mảnh hổ phách quý hiếm có niên đại 15 đến 20 triệu năm này được tìm thấy vào năm 2000 trong một mỏ phía Đông Santiago.

Tác giả nghiên cứu, Santiago Ramirez thuộc Trường Đại học Harvard và các cộng sự đã đặt tên cho giống hoa lạ này là Meliorchis caribea và nhận dạng con ong thuộc loài Proplebeia dominicana với đặc tính không có ngòi nọc.
Sự tiến hóa của loài hoa lan cho tới nay vẫn chưa được biết rõ. Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện trên sẽ giúp họ tái tạo cây phát sinh chủng loại của loài hoa lan. Cho đến nay, người ta biết có khoảng 25.000 giống hoa lan.
Các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng tổ tiên chung cuối cùng của loài hoa lan hiện nay đã mọc cách đây 76 đến 84 triệu năm.