TP.HCM: Nghiêm cấm quét, bôi thuốc bảo vệ thực vật lên quả sầu riêng

Ngày 21/08, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đã công bố kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên sầu riêng.

Theo đó, chỉ có 3/15 mẫu được phân tích có dư lượng Carbendazim (chất bị nghi có thể gây bệnh ung thư) vượt mức cho phép ở phần vỏ trái nhưng không phát hiện các mẫu có dư lượng vượt mức cho phép ở phần cơm (thịt) trái.
Tuy nhiên, để giúp nông dân phòng trừ bệnh thối trái sầu riêng theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, cơ quan khuyến nông, các trạm BVTV kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng sử dụng thuốc BVTV không đúng mục đích sử dụng; nghiêm cấm việc quét, bôi thuốc BVTV lên quả sầu riêng.