Tăng tính cạnh tranh cho ngành chăn nuôi Việt Nam

ThienNhien.Net – Với mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi Việt Nam, ngày 10/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký kết một hiệp định tín dụng, qua đó Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp khoản tín dụng 65,26 triệu USD trong tổng số 79,03 triệu đô USD vốn đầu tư dành cho Dự án Cạnh tranh Chăn nuôi và An toàn thực phẩm.


Theo đó, Việt Nam và Ngân hàng Thế giới sẽ cùng hợp tác, đặc biệt chú trọng chu trình cung cấp sản phẩm thịt tươi sống thông qua giải quyết các tồn tại và rủi ro mà các hộ chăn nuôi gặp phải.

Cụ thể, Dự án tập trung vào hoạt động tăng cường hiệu quả sản xuất của các hộ chăn nuôi thông qua việc ứng dụng nhiều biện pháp ưu việt. Dự án sẽ giảm bớt các tác động tiêu cực về môi trường thông qua hình thức hỗ trợ hộ chăn nuôi, thị trường và các lò giết mổ đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, cải thiện an toàn thực phẩm thông qua hình thức hỗ trợ các lò giết mổ và các chợ thực phẩm tươi sống hoạt động theo đúng các tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu: “Đối với các hộ gia đình nghèo, chăn nuôi là một nguồn thực phẩm chính và cũng là cách thức để tiết kiệm và tích lũy vốn. Thông qua Dự án này, các hộ chăn nuôi có thể duy trì khả năng cạnh tranh, qua đó có thể tham gia vào quá trình phát triển ngành, quy trình chế biến và thị trường được cải thiện sẽ giúp các hộ chăn nuôi tiêu thụ được sản phẩm thịt theo các điều kiện sạch và an toàn hơn, đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng tăng của người dân Việt Nam về thực phẩm an toàn.”

Ngành nông nghiệp hiện tại chiếm 22% GDP và hơn 60% nguồn lao động, trong đó chăn nuôi chiếm 27% đóng góp của ngành nông nghiệp đối với GDP (khoảng 6% tổng số GDP). Chăn nuôi lợn đóng góp một phần lớn (khoảng 71% tổng sản xuất chăn nuôi). Sản xuất chăn nuôi là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất và dự kiến chiếm khoảng 42% GDP về nông nghiệp vào năm 2020.

Dự kiến, Dự án sẽ được triển khai đến giữa năm 2015. Để biết thêm chi tiết về các dự án, có thể truy cập phần “Dự án và Chương trình”, tại địa chỉ trang web của Ngân hàng Thế Giới: www.worldbank.org/vn.