Đảo Cù Lao Chàm có gần 300 loài cây thuốc

Các nhà khoa học đã thống kê được gần 300 loài thảo dược quý ở rìa tây các đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam.

Ban quản lý dự án Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, trong số đó, có 210 loài là những cây mọc tự nhiên và 78 loài cây trồng.

Rất nhiều loài cây đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, trong đó có hai loài cây thuốc quý hiếm cần được bảo tồn là cây cỏ nhung và trầm hương.