Công nghệ không gian giúp dự báo khí tượng và kiểm soát ô nhiễm

Việc phát triển các công nghệ không gian không những giúp thực hiện giấc mơ không gian của Chính phủ Trung Quốc mà còn có thể sử dụng trong ngành dự báo khí tượng và kiểm soát sự ô nhiễm. Một chuyên gia về khí tượng làm việc cho chương trình tàu không gian có người lái của Trung Quốc vừa khẳng định điều này.

“Chương trình không gian cần có mức độ tuyệt đối chính xác và đúng đắn về dự báo khí tượng. Chúng tôi cần các thông tin chuyên biệt về tốc độ, cường độ, hướng gió và sự hình thành các đám mây”, ông Li Yonhui, Giám đốc Trạm Khí tượng kiểm soát các tàu không gian không người lái thuộc Trung tâm Quan sát vệ tinh Xi’an nói.
Ông Li cho biết công nghệ không gian sẽ được sử dụng trong các dịch vụ dự báo khí tượng cho các sự kiện quy mô lớn như thế vận hội. “Chúng tôi có thể dự đoán các thay đổi khí hậu tại một sân vận động chính xác vào một thời điểm đặc biệt”, ông nói.
Công nghệ này còn có thể được dùng trong việc kiểm soát sự ô nhiễm. “Ví dụ như nếu chúng tôi định xây dựng một nhà máy hóa học, công nghệ này có thể giúp đo đạc tốc độ di chuyển và đánh giá tầm quan trọng của sự ô nhiễm”, ông Li giải thích.