Kiểm soát chất độc hại trên rau quả bằng kỹ thuật hạt nhân

Viện Nghiên cứu hạt nhân thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã ứng dụng thành công kỹ thuật hạt nhân để kiểm soát dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật và các thành phần kim loại nặng độc hại trong rau quả.

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật hạt nhân là khả năng xác định đồng thời nhiều nguyên tố, với độ chính xác cao.
 Hiện kỹ thuật này đã được ứng dụng vào việc kiểm soát chất độc hại trong các sản phẩm rau, quả của các công ty chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số vùng lân cận.