Ngưng sản xuất bồn nguyên liệu inox SUS 202

Ngày 11/07, Sở Khoa học – Công nghệ Bình Dương đã thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng bồn chứa nước bằng inox của 3 công ty chuyên sản xuất bồn inox trên địa bàn tỉnh gồm: Đại diện Sở Khoa học- Công nghệ, Chi cục Đo lường – Chất lượng, Sở Y tế, Quản lý thị trường và Hội Tiêu chuẩn – Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bình D ương đã yêu cầu Công ty Toàn Mỹ ngưng sản xuất bồn nguyên liệu inox SUS 202.

Ông Nguyễn Văn Rua, Giám đốc Sở Khoa học – Môi trường tỉnh cho biết: Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Toàn Mỹ ngưng sản xuất bồn nguyên liệu inox SUS 202 vì có độ Mn lớn hơn 7% để kiểm tra thực nghiệm tính Mn trong nước. Bên cạnh đó chỉ cho phép sản xuất bồn có nguyên liệu inox 304 có độ Mn nhỏ hơn 2% nằm trong đăng ký cho phép. Đồng thời, đoàn tiến hành kiểm tra độ an toàn bồn chứa nước inox của nhiều cơ sở khác bằng việc chọn nguyên liệu sản xuất bồn, đo độ mangan chứa trong nước trước khi cho vào bồn và để trong một thời gian nhất định sẽ đem ra thử nghiệm. Nếu sau khi thực nghiệm, độ Mn trong nước đạt chuẩn cho phép (dưới 0,5mg/lít) thì công ty tiếp tục được sản xuất và nếu không đạt yêu cầu trên sẽ tiến hành tịch thu xử lý.
 
 Được biết, sau thông tin bồn chứa nước inox có nghi chứa chất gây ung thư, sản phẩm inox của Công ty Toàn Mỹ bị các cơ sở kinh doanh trả hàng đồng loạt và người tiêu dùng cũng ngại nên không dùng bồn nước của Công ty. Vụ việc trên khiến Công ty Toàn Mỹ thiệt hại mỗi ngày hơn 1 tỉ đồng.