Thiết kế thành công hệ thống cảnh báo môi trường

Nhóm kỹ sư của Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN (Hà Nội) vừa thiết kế thành công hệ thống cảnh báo môi trường tại các khu công nghiệp và khu đô thị.

Hệ thống này là trạm quan trắc này hoạt động theo chế độ tự động. Các thiết bị sẽ thực hiện những chức năng đo đạc độc lập, sau đó phân tích và đối chiếu các dữ liệu thu thập được với tiêu chuẩn Việt Nam.
Trên cơ sở kết quả so sánh, hệ thống sẽ đưa ra những cảnh báo cụ thể. Những cảnh báo này sẽ được truyền về trung tâm qua đường điện thoại, Internet hoặc sóng radio phục vụ cho công tác quản lý và giám sát môi trường.
Ông Nguyễn Thành Phong, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết mục tiêu của nhóm không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu chế tạo thiết bị cho các trạm quan trắc nước thải, mà hướng tới tạo ra một mạng lưới các trạm quan trắc về ô nhiễm nước, không khí, tiếng ồn, giúp các nhà quản lý môi trường có những thông tin tổng thể, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.