Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

ThienNhien.Net – Sự gia tăng dân số, đô thị hóa và công nghiệp hóa,… đã và đang gây nên một sức ép to lớn tới tài nguyên thiên nhiên tại nhiều khu vực trên thế giới. Trước thực cảnh đó, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi việc sử dụng hợp lý và tránh lạm dụng tài nguyên thiên nhiên.


Ngày 25/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy các biện pháp nhằm bảo đảm việc sử dụng một cách hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tuyên bố cũng kêu gọi tránh tình trạng lạm dụng và khai thác quá mức nguồn tài sản quí báu này, đặc biệt tại châu Phi.

Tuyên bố nêu rõ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, như “kim cương máu” tại châu Phi, gỗ, vàng, nước và dầu thô có thể làm bùng nổ hay kéo dài những cuộc xung đột vũ trang, song ngược lại, nếu được quản lý và sử dụng hiệu quả các tài nguyên này có thể góp phần tích cực vào việc chấm dứt xung đột cũng như quá trình phục hồi tái thiết của các quốc gia đó.