Các công trình mới không được phép lấn Vịnh Nha Trang

Bộ Văn hóa-Thông tin vừa có thông báo kết luận của lãnh đạo bộ về vấn đề quản lý, khai thác và tôn tạo khu danh thắng Vịnh Nha Trang. Trong đó nêu rõ, không cho phép triển khai mới các công trình lấn biển tại khu vực danh thắng Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa.

Sau khi thảo luận các vấn đề có liên quan đến việc quản lý, khai thác và tôn tạo Vịnh Nha Trang, khu vực danh thắng cấp quốc gia, Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin Trần Chiến Thắng đã có ý kiến: “Đối với Vịnh Nha Trang cần phải được đầu tư tôn tạo và quản lý chặt chẽ theo quy hoạch. Bộ sẽ thỏa thuận về quy hoạch tổng thể cho toàn bộ khu vực Vịnh Nha Trang, trên cơ sở đó UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý về việc các công trình theo quy định”.
 
Phạm vi quản lý quy hoạch xây dựng bao gồm vùng ven bờ của thành phố Nha Trang và các đảo (trừ Hòn Mun theo các khu vực có yến làm tổ thuộc khu bảo tồn, được quản lý theo quy định riêng). Các công trình xây dựng trên các đảo cần hạn chế đến mức thấp nhất việc san ủi, phá vỡ cảnh quan, khi xây dựng xong phải thực hiện bồi hoàn thảm thực vật, công trình phải hài hòa với thiên nhiên. Khu vực ven bờ thành phố Nha Trang, tiếp tục hoàn thiện các công trình hiện có theo quy hoạch và hệ thống kè bảo vệ bờ biển, không cho phép triển khai các công trình mới lấn biển. Cảng Nha Trang cần sớm chuyển thành cảng hành khách để hạn chế ô nhiễm môi trường và cần có quy hoạch hệ thống bến tàu du lịch trên các đảo và bến chung.