Thiết bị chống ô nhiễm trên một diện tích lỏng

Sáng chế này liên hệ đến một thiết bị vớt những vật nổi trên một diện tích lỏng như là sông, ao, hồ, đầm, biển,…

Sáng chế này chủ yếu gồm bởi một hay nhiều bó vật dài và rỗng, tỷ dụ như là, để gợi ý, rơm, dạ, ống bằng nhựa,… Những bó đó được xiết chặt xung quanh một vật dài cứng hay có thể uốn được làm bằng bất cứ chất liệu nào, như là, để gợi ý, một sợi dây thừng. Những bó đó có thể được bọc bởi một túi thấm nước làm bằng bất cứ chất liệu nào, như là, để gợi ý, vải bố. Trên hình 1 chúng tôi gợi ý một bó rơm với một bao vải bố bọc xung quanh và có một sợi dây thừng xuyên qua. Những kích thước, hình thù cũng như chất liệu vẽ trên hình chỉ có tính cách gợi ý thôi. Đặc tính của thiết bị này là có thể nổi trên mặt một chất lỏng và có thể được kéo để di chuyển trên mặt chất lỏng đó mà không bị hư hại.

 
Xâu bao rơm. (Ảnh: www.vietsciences.org)

Mặc dù sáng chế không giới hạn ở mọi công dụng nào, trong số những công dụng chúng tôi gợi ý thì thiết bị này có thể dùng để vớt những vật nổi trên mặt một chất lỏng. Sau đây chúng tôi xin tả, để gợi ý, một áp dụng của sáng chế.

Khi một mặt nước bị ô nhiễm bởi những vật nổi như là thực vật, rác hay dầu, để gom những vật nổi đó thì có thể xâu qua một sợi dây thừng một số bao rơm, như gợi ý ở hình 1, thành một xâu bao rơm dài như gợi ý ở hình 2. Một xâu như thế đặt trên mặt nước có tác dụng một đập nổi ngăn ngừa những vật nổi lan tràn vào những nơi cần phải bảo vệ.

 
 
Hình 3. (Ảnh: www.vietsciences.org)

Khi mặt nước bị ô nhiễm thì đặt những xâu bao rơm đó ven bờ để những vật nổi không ô nhiễm bờ hay lấn vào đất liền. Khi muốn vét những vật nổi đó thì tiến hành như gợi ý ở Hình 3 :

(a) kéo xâu bao rơm từ bờ ra khơi,

(b) dùng xâu bọc quanh những vật nổi,

(c) mang những vật nổi vào bờ để xử lý.

Những xâu có thể dài tới vài trăm mét, tùy sức bền của dây thừng và sức kéo của tầu kéo. Nếu có một bao bị hư hại thì gỡ ra và thay thế bằng một bao khác.

Sáng chế này đặc biệt thích hợp cho việc chống ô nhiễm bởi những vết dầu loang ra ở ngoài khơi.