Thành lập Hiệp hội Nội thất bền vững

ThienNhien.Net – Các đại diện từ Liên minh Rừng nhiệt đới đã thành lập một nhóm sáng kiến có tên gọi Hiệp hội Nội thất bền vững. Hội đồng này liên kết các thành viên của nền công nghiệp nội thất và các tổ chức sẽ cam kết thực hiện kinh doanh theo phương thức có trách nhiệm với xã hội và thân thiện với môi trường.

Hơn 40 đại diện từ các nhóm bao gồm các nhà sản xuất, những người bán hàng và các tổ chức phi lợi nhuận đã tham gia vào Hiệp hội Nội thất bền vững. Tổ chức này sẽ khuyến khích các công ty thực hiện việc kinh doanh có trách nhiệm, đồng thời hướng tới việc tạo ra những tiêu chuẩn và phương thức mà các doanh nghiệp nên tuân thủ trong khi sử dụng nguyên liệu thô.

Daphne Hewitt, thành viên trong Uỷ ban tiêu chuẩn của Hiệp hội cho biết: “Nền công nghiệp nội thất sử dụng một trong những nguồn nguyên liệu đẹp nhất trên thế giới là gỗ để tạo ra các sản phẩm, từ sản phẩm gia dụng đơn giản đến một công trình nghệ thuật thực sự. Bằng cách khuyến khích các nhà sản xuất, những người bán lẻ và nhà cung cấp tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo tính bền vững, Hiệp hội chắc chắn rằng, vẻ đẹp của các sản phẩm gỗ sẽ được thể hiện trong toàn bộ quá trình: từ những khu rừng cung cấp gỗ được quản lý hợp pháp đến thành phẩm”.

Các thành viên của Hiệp hội cũng hy vọng sẽ làm tăng cường nhận thức và nhu cầu đối với các sản phẩm xanh này của khách hàng. Theo đó, mua đồ nội thất được sản xuất theo phương thức bền vững là một cách để khách hàng thể hiện ý thức về môi trường và xã hội qua các sản phẩm họ chọn sử dụng cho gia đình.

Các nhà sản xuất và những khách hàng quan tâm đến các sản phẩm nội thất được cấp chứng chỉ của Hiệp hội Quản lý rừng (FSC) có thể tiếp cận nguồn tư liệu trực tuyến từ Liên minh rừng nhiệt đới gọi là Smart Guide (chỉ dẫn nhanh) đối với đồ gỗ có nguồn gốc bền vững và các phụ kiện được cấp chứng chỉ FSC.