Tuyển thực tập phiên dịch

Công ty Nghiên cứu thị trường và phát triển cộng đồng (MARKDC) đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí thực tập phiên dịch tại Hà Nội.

Nhiệm vụ:

– Dịch tài liệu dự án từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.
– Tham gia các hội thảo của tổ chức.
– Tham gia các hoạt động hiện trường của MARKDC.
– Tham gia chuẩn bị tài liệu dự án với các nhân viên khác.
– Báo cáo hàng tuần cho Giám đốc của MARKDC
– Thực hiện các công việc khác nếu được yêu cầu.

Thời gian làm việc: 1 năm

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học
– Thành thạo tiếng Anh
– Là công dân Việt Nam
– Có kĩ năng cơ bản về sử dụng máy tính (Windows, WinWord, Excel)

Các điều kiện hỗ trợ: thoả thuận

Các ứng viên gửi CV và thư xin việc trước ngày 30/05/2007 tới địa chỉ:
Email: Thuy.ht@markdc.com.vn (bản copy gửi tới markdc@markdc.com.vn)

Phỏng vấn vào ngày 05/06/2007