Nhật Bản giúp Việt Nam bảo vệ môi trường

Thay vì chỉ giúp các doanh nghiệp lớn như trước đây, Nhật Bản sẽ chú trọng hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật và đào tạo trong bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí đến các hộ gia đình.

Ông Hidehiko Yamachika thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã cho biết như trên trong buổi đối thoại chính sách về chương trình Viện trợ xanh giữa Việt Nam và Nhật Bản vào ngáy 16/5 tại Hà Nội.

Chương trình Viện trợ xanh do Bộ Kỹ thuật, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) hỗ trợ Việt Nam, trong đó tập trung hỗ trợ về kỹ thuật cho các nước trong khu vực trong việc giải quyết ô nhiễm công nghiệp, ngăn chặn và phát hiện ô nhiễm, tìm cách xử lý và quan trọng hơn là làm cho ô nhiễm không tái diễn.

Trong thời gian qua, phía Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong việc đào tạo các chuyên gia, dự án mẫu về kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đã có hơn 100 trạm xử lý nước thải ở Việt Nam hoạt động theo công nghệ của Nhật Bản; 23 khóa học đã được tổ chức tại Nhật Bản với hơn 500 học viên Việt Nam gồm các lãnh đạo địa phương, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các khu công nghiệp, các hiệp hội. Các chuyên gia Nhật cũng giúp đào tạo hơn 2.000 học viên các địa phương về kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường…

Đặc biệt, Nhật Bản đã giúp Việt Nam thực hiện một số dự án mẫu như dự án tuyển than ở Cửa Ông (Quảng Ninh) bằng việc phối hợp với Việt Nam thu hồi lại than thừa, thay vì đổ thẳng than thừa ra biển rất nguy hại. Việc làm này vừa góp phần bảo tồn năng lượng, vừa bảo vệ môi trường.

Nhật Bản cũng đã có chương trình hỗ trợ mẫu cho Nhà máy Bia Thanh Hóa trong việc đưa chuyên gia và thiết bị sang giúp xử lý môi trường và tiết kiệm năng lượng, đạt hiệu quả tốt.

Nằm trong khuôn khổ chương trình Viện trợ xanh của Nhật Bản, Bộ Công nghiệp Việt Nam đề xuất nhân rộng những mô hình tiết kiệm năng lượng của Nhật Bản tại Việt Nam.

Theo ông Hidehiko Yamachika, phía Nhật Bản không chỉ hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật và đào tạo kinh nghiệm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng tới các doanh nghiệp lớn như trước đây mà chú trọng nhiều đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí đến tận hộ gia đình.