CHLB Đức hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện cơ chế quản lý, thanh tra khoáng sản

Dự án “Hỗ trợ thanh tra khoáng sản” do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ gần 1,7 tỷ đồng đã kết thúc giai đoạn I với kết quả khá tốt. Giai đoạn II sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2009. Dự án này được triển khai từ năm 2004 nhằm mục tiêu hoàn thiện thanh tra lĩnh vực địa chất – khoáng sản, văn bản pháp luật, đảm bảo an toàn lao động, môi sinh, môi trường khi khai thác khoáng sản.

Theo đánh giá của các chuyên gia: kết thúc giai đoạn I, dự án đã giúp đào tạo cán bộ làm nguồn lực chính cho hoạt động thanh tra khoáng sản cũng như tiếp thu được kinh nghiệm về tổ chức quản lý, khai thác khoáng sản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ các trang bị máy móc, phương tiện cho công tác thanh tra khoáng sản. Điều quan trọng nhất, dự án đã giúp Việt Nam hoàn thiện cơ chế quản lý, thanh tra chuyên ngành khoáng sản – một lĩnh vực đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ chuyên sâu về địa chất mỏ, khoáng sản.

Giai đoạn 2, dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện về tổ chức và các văn bản pháp luật về thanh tra khoáng sản; đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra khoáng sản; tiếp tục công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản và thanh tra khoáng sản.