Nỗ lực

Ốc sên thuộc lớp chân bụng, ngành động vật thân mềm, có một lớp vỏ xoắn ốc bảo vệ bên ngoài. Chúng có mặt ở cả trên cạn, trong môi trường nước ngọt và biển. Ốc sên được coi là loài vật yếu ớt và chậm chạp, tuy nhiên chú ốc sên trong ảnh đang rất nỗ lực để vượt qua những trảng rêu xanh này.

ốc sên