Nắng nóng gây thiệt hại cho nông dân Đức và Anh

Với tình trạng đất khô hạn do nắng nóng triền miên, nông dân Đức và Anh đang chịu tổn thất nặng vì hoa màu thâm hụt sản lượng.

Nguồn: