Ðồng Nai áp dụng ba mô hình tưới nước tiết kiệm

Ðể chủ động đối phó với tình hình hạn hán đang kéo dài, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ðồng Nai đã ứng dụng hiệu quả ba mô hình tưới nước tiết kiệm.

Mô hình thứ nhất là dùng hệ thống ống nhựa với các kích thước khác nhau đưa nước từ bồn chứa nước trên cao để tưới trên diện rộng vào từng thời điểm thích hợp cho cây trồng. Mô hình thứ hai là dùng các ống nhựa có kích thước nhỏ hơn cũng đưa nước từ trên bồn xuống tưới nhỏ giọt cho từng gốc cây đối với loại cây cần tưới nước hằng ngày. Mô hình thứ ba là kết hợp cả hai mô hình trên để tưới cho vườn cây trên những địa hình không bằng phẳng. Hiện mô hình tưới nước tiết kiệm đang phát huy hiệu quả cho các diện tích cây công nghiệp và cây ăn trái.