Nước Pháp từng là rừng nhiệt đới

Ở nơi mà nay là đại lộ Champs Elysee, tháp Eiffel và các vườn nho lân cận, xưa kia có thể từng tồn tại một khu rừng rậm kiểu như Amazon.

Một phân tích mới trên các mẫu hoá thạch hổ phách thu thập được tại Pháp đã cho thấy quốc gia này từng được bao phủ bởi rừng nhiệt đới rậm rạp.

Các mẩu hổ phách (nhựa cây hoá thạch) 55 triệu năm tuổi được tìm thấy gần sông Oise ở phía bắc nước Pháp. Những cái cây sinh ra thứ hổ phách này đã biến mất từ lâu.

Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một hợp chất hữu cơ mới trong những mẩu hổ phách trên, được gọi là “quesnoin”, chỉ tồn tại trong nhựa của một loài cây hiện sống ở rừng mưa Amazon, Brazil.

Theo đó, nhóm nghiên cứu cho rằng các mẩu hổ phách này đã tiết ra từ một loài cây tương tự như ở Amazon, nhưng sống ở nước Pháp hàng triệu năm trước khi lục địa này trôi giạt tới vị trí ngày nay.

“Vùng đất tương ứng là nước Pháp ngày nay có thể đã nằm trong một đới đầm lầy thuộc về châu Phi và một vùng nhiệt đới mà 55 triệu năm trước trải dài từ Bắc Phi tới Amazon”, các tác giả viết.