Cầy vòi mốc

Cầy vòi mốc (Paguma larvata) là loài thú ăn thịt nhỏ, sống đơn lẻ trên cây ở rừng nhiệt đới, kiếm ăn đêm. Thức ăn chủ yếu là hoa quả và các loài nhỏ như chuột, chim, côn trùng. Khi bị quấy rối, chúng tiết ra mùi hôi. Chúng nằm trong danh mục được bảo vệ bởi công ước CITES.

cầy vòi mốc