Lập Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia

Trong năm nay, Bộ Y tế sẽ thành lập Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với chức năng chính là xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và là trung tâm đào tạo xét nghiệm cho cả nước.

Quý 1, Bộ Y tế sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo về các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn về vệ sinh thực phẩm để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngành y tế phấn đấu đến năm 2010, 100% trung tâm y tế dự phòng được trang bị các thiết bị xét nghiệm nhanh và có labo xét nghiệm được một số chỉ tiêu vi sinh vật, lý, hóa thông thường.