Phát hiện loài rong mới

Phân viện Vật liệu Nha Trang và Viện Tài nguyên môi trường biển Hải Phòng vừa tìm thấy loài rong mới tại cửa sông Bé, TP Nha Trang. Theo đó, trên phạm vi toàn thế giới, loài rong này chưa từng được tìm thấy bất kỳ tại nơi nào khác.

Rong có thân hình trụ, màu hồng và đỏ tía, dọc theo thân chính có nhiều nhánh dạng chùm, rong cao 15-20cm. Các nhà khoa học đặt tên là rong bông trang và tên khoa học là Gracilariopsis nhatranggensis Le et Lin. Rong bông trang có kích thước lớn, phân bố ở vùng dưới triều, sâu 3-10m.

Theo TS Lê Như Hậu, Phân viện Vật liệu Nha Trang, có thể nuôi trồng loài rong mới này để làm thực phẩm (dùng làm nguyên liệu sản xuất agar) hoặc có thể trồng để sử dụng trong việc lọc và xử lý nước thải thủy sản.