Đại lý Toyota đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ ISO 14001

Ngày 8/1, đại diện Tổ chức Bureau Veritas Certification (BVQI) tại Việt Nam đã trao chứng chỉ ISO 14001:2004 về hệ thống quản lý môi trường cho Công ty Toyota Láng Hạ.

Đây là đại lý đầu tiên của Toyota Việt Nam được nhận chứng chỉ này. Được sự hỗ trợ của Toyota Việt Nam, Toyota Láng Hạ đã xây dựng được hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2004, góp phần hạn chế những ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình sản xuất.

Ông Nobuhiko Murakami, Tổng Giám đốc Toyota cho biết, Công ty Toyota Việt Nam cam kết tiếp tục phát triển các hoạt động bảo vệ môi trường tới tất cả các đại lý của Toyota trên toàn quốc