Sử dụng phân bón hữu cơ chống lại biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Theo một nghiên cứu mới nhất trên tập san “Nghiên cứu và Quản lý rác thải” do SAGE xuất bản, đã chỉ ra rằng, sử dụng các loại phân hữu cơ cho đất nông nghiệp như compost, các loại phân trộn…, sẽ làm tăng hàm lượng carbon dự trữ trong đất và góp phần đáng kể vào việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Lưu giữ một hàm lượng carbon trong đất là một trong số các biện pháp tiềm năng để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã được Ủy Ban Liên Chính phủ về Thay đổi Khí hậu (IPCC) và Ủy ban Châu Âu công nhận.

Một ước tính đầy tiềm năng về giá trị của phương pháp này được giả thiết rằng, nếu 20% đất nông nghiệp của EU được sử dụng như một nơi chứa carbon, thì sẽ giảm được khoảng 8,6% tổng lượng khí thải của EU.

Enzo Favoino và Dominic Hogg, các tác giả của bài báo nhận xét: “Như nước Ý, chỉ cần tăng 0,15% carbon hữu cơ trong đất trồng, có thể lưu giữ hiệu quả một lượng carbon tương ứng trong đất mà hiện nay nó vẫn được thải vào khí quyển do việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch”.

Hơn thế nữa, tăng hàm lượng các chất hữu cơ trong đất có thể dẫn đến việc lưu giữ được các khí nhà kính, cải thiện độ tơi xốp của đất, khả năng giữ nước, giảm việc sản xuất và tiêu thụ phân bón vô cơ, thuốc trừ sâu và giảm khí thải oxit nitơ.

Tuy nhiên, việc tiến hành phương pháp này không phải đơn giản. Thực tế là các kĩ thuật nông nghiệp lại lấy đi carbon từ đất, và do đó, giảm khả năng lưu giữ carbon của nó.

Theo Hogg và Favoino, sự mất carbon này chỉ là tạm thời. Phân trộn có thể góp phần cải thiện chất lượng đất cũng như tăng lượng carbon trong đất. Việc sử dụng các chất hữu cơ (dưới dạng phân bón hữu cơ) có thể dẫn đến sự tăng lượng carbon trong đất hoặc giảm tốc độ các chất hữu cơ bị lấy đi từ đất. Trong bất kì trường hợp nào, tổng lượng các chất hữu cơ trong đất vẫn sẽ cao hơn khi không sử dụng phân bón hữu cơ.

Họ cũng giải thích thêm: “Công dụng của phân bón hữu cơ là cản trở sự suy giảm các chất hữu cơ trong đất đang xảy ra trong những thập kỉ gần đây, bằng việc làm tăng tỉ lệ các chất hữu cơ bền vững. Do đó, trong nhiều năm, nó sẽ đảm bảo có nhiều carbon hơn được giữ lại trong đất”.

Tuy vậy, việc ước tính giá trị của các kĩ thuật này đối với các chính sách về biến đổi khí hậu rất phức tạp. Để cải tiến các ước tính trước đó và xem xét sự di chuyển của cacbon trong đất, Favoino và Hogg đã làm mô hình về sự di chuyển các compost và xây dựng các cân bằng vật chất đối với quá trình khoáng hoá và sự mất chất trong đất.

Các kết quả đã chỉ ra rằng trong vòng 15 năm, đất được bón phân hữu cơ có hàm lượng carbon trong đất cao hơn 1,34% so với đất không được bón bất kì loại phân nào và cao hơn 1,13% so với đất được bón phân hoá học. Favoino và Hogg cũng nói rằng: “Tính toán trên đã cho thấy rất rõ ràng về lượng cacbon bị mất từ đất và việc tăng hàm lượng cacbon dioxit trong khí quyển”