Thành phố Hồ Chí Minh: Khánh thành phòng đào tạo virus học đầu tiên

Mỗi ngày, BV Tai-Mũi-Họng có khoảng trên 1.000 bệnh nhân đến khám với nhiều loại bệnh liên quan đến virus như Herpes Simplex virus – HSV, virus gây u nhú ở người (Human Palliorma Virus – HPV), virus Ebstein Bar – EBV…

Do đó, đây là một trong những trung tâm có nhiều bệnh phẩm liên quan đến virus, đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực virus học. Mục đích của phòng đào tạo virus học là mở rộng việc phát triển các kỹ thuật, quy trình chẩn đoán các bệnh nhiễm virus. Qua đó, chẩn đoán chính xác nguồn gốc siêu vi và định danh týp siêu vi gây bệnh.

Đồng thời, ĐH Joseph và tổ chức HumaCoop đã tặng cho phòng đào tạo virus học một máy chẩn đoán PCR – Polymerase Chain Reaction (phản ứng chuỗi polymerase, hiểu nôm na là một kỹ thuật nhân bản gien nhiều lần). Với thiết bị này, 16 mẫu bệnh phẩm có thể được xét nghiệm cùng lúc. Tuỳ theo từng loại virus, thời gian cho kết quả ít nhất là 20 phút và nhiều nhất là 40 phút.