Cá nhân được phép thành lập ngân hàng mô

Việt Nam hiện có khoảng 6.000 người có nhu cầu ghép thận, 5.000 người cần ghép giác mạc đang phải đợi nguồn của người hiến do thiếu hành lang pháp lý cụ thể. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được thông qua ngày 09/08/2006 đã cho phép mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. Đối với những người từ 20 tuổi trở lên, được quyền hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo.
 
Luật cũng quy định mọi hoạt động về hiến mô, bộ phận cơ thể người sẽ phải thông qua một Trung tâm điều phối quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. Bộ Y tế được quyền cấp giấy phép cho các ngân hàng mô do tổ chức hoặc cá nhân đứng ra thành lập.
 
Theo Bộ Y tế, khi Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đi vào hiệu lực kể từ ngày 1/7/2007, việc hiến và cấy ghép bộ phận cơ thể người ở Việt Nam sẽ trở nên hợp pháp và bình thường như nhiều quốc gia khác trên thế giới.