Cao Bằng: Giải tỏa khai thác khoáng sản trái phép tại Thạch An

ThienNhien.Net – Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại 3 xã Canh Tân, Minh Khai, Quang Trọng thuộc huyện Thạch An (Cao Bằng) đã diễn ra nhiều năm nay. Đặc biệt cuối năm 2009 và đầu năm 2010, hoạt động này càng gia tăng và phức tạp, gây ô nhiễm đầu nguồn dòng sông Hiến. Trước thực trạng này, các cấp, ngành của tỉnh và địa phương đã quyết liệt vào cuộc, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và xử lý nghiêm các vi phạm.


Cụ thể, huyện Thạch An đã triển khai quyết liệt các biện pháp: ra quân giải toả, kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; thành lập 3 tổ công tác liên ngành (Tổ gải toả, xử lý các hoạt động khai thác vàng trái phép; Tổ quản lý kiểm tra, ngăn chặn tái bùng phát sau giải toả; Tổ quản lý giám sát ngăn chặn hoạt động khai thác tạo hai điểm mỏ Phjêng Đẩy (Quang Trọng), Khau Sliểm (Minh Khai)) để ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tái diễn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường để nâng cao nhận thức nhân dân.

Kết quả, từ tháng 01- 03/2010, các tổ công tác liên ngành đã giải toả dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, lập 41 biên bản xử lý, thu giữ nhiều máy móc, thiết bị và lán trại, vùi lấp nhiều hang hố đào bới khoáng sản. Đồng thời, đình chỉ hoạt động các công ty TNHH Hoàng Ngọc, công ty TNHH Bảo Phát và công ty đầu tư phát triển kinh tế Bảo Đại khai thác khoáng sản trên địa bàn. 


Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, giám sát điểm khai thác vàng Phiêng Đẩy (Quang Trọng, Thạch An, Cao Bằng) sau khi giải tỏa.

Ngày 22/05/2010, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về quản lý khoáng sản và bàn các giải pháp giữ vững, ổn định sau giải toả.

Trong thời gian tới, huyện cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ngành chức năng đẩy mạnh và tổ chức các đợt tuyên truyền Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan đến các tầng lớp nhân dân; duy trì tổ công tác liên ngành của huyện và thường xuyên tuần tra, kiểm tra, quản lý, bảo vệ, ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trên địa bàn; vận động nhân dân thực hiện công tác hoàn thổ đất nông nghiệp đã đào đãi vàng;