ADB hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng bền vững trong nông nghiệp

Ngân hàng Á Châu (ADB) cho biết sẽ cung cấp một khoản tín dụng trị giá 30 triệu USD trong tổng dự án 40 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh và đổi mới khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Dự án sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chủ chốt: nghiên cứu, thử nghiệm và tập huấn.
 
Một trong những mảng hoạt động chính của dự án là tài trợ cho các đề xuất nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tế trong nông nghiệp, hỗ trợ đào tạo cán bộ cho các viện và nâng cấp trang thiết bị phòng Lab. Ngoài ra, dự án sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp cho người dân vùng sâu, vùng xa tại 5 tỉnh Đắk Nông, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Nam và Thanh Hoá. Bên cạnh đó, một số hoạt động khác cũng được lựa chọn tiến hành như phối hợp với các viện nghiên cứu trình diễn thử nghiệm công nghệ mới, tập huấn chuyển giao kỹ năng cho địa phương và đào tạo giáo viên, nâng cấp trang thiết bị cho 10 trường kỹ thuật và dạy nghề ở vùng nông thôn.
 
Dự án do Bộ NN&PTNT chủ trì thực hiện, kéo dài đến hết năm 2011.