Xử lý nước thải tại các KCX-KCN: Vẫn chỉ là chuyện đối phó

15 năm phát triển, TPHCM đã có 14 khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX-KCN) nhưng đến nay mới chỉ có 6 KCX-KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Một thực trạng là càng đầu tư phát triển công nghiệp bao nhiêu thì hiểm họa ô nhiễm môi trường càng đến gần với cộng đồng cư dân bấy nhiêu…

1 58 59 60