Giảm khí thải để phát triển du lịch bền vững

Giảm khí thải để phát triển du lịch bền vững

ThienNhien.Net – Đây là nội dung chính của Hội thảo triển khai dự án “Phát triển du lịch đô thị bền vững thông qua các sáng kiến giảm khí thải các-bon: Kinh nghiệm từ Huế và Chiang Mai” do UBND TP. Huế phối hợp với các nhà tài trợ Mạng lưới Nghiên cứu Mê Kông […]

Nên thu phí bảo vệ môi trường đối với xe máy

Nên thu phí bảo vệ môi trường đối với xe máy

ThienNhien.Net – Trong bài viết Một số vấn đề về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở nước ta, hai nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Thắng và Nguyễn Thị Vân Anh của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã đề xuất một số […]

Ô nhiễm ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thời tiết Hoa Kỳ

Ô nhiễm ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thời tiết Hoa Kỳ

ThienNhien.Net – Thay thế vị trí của Hoa Kỳ, thời gian gần đây, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về lượng phát thải khí CO2. Điều đáng nói là, theo đánh giá của các nhà khoa học, lượng phát thải khí nhà kính của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến […]

1 4 5 6