Các thay đổi căn bản trong chính sách lâm nghiệp Việt Nam dưới thời kỳ Đổi mới

Các thay đổi căn bản trong chính sách lâm nghiệp Việt Nam dưới thời kỳ Đổi mới

ThienNhien.Net – Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thiết lập một nền lâm nghiệp nhà nước theo hướng xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc Việt Nam. Mô hình này tiếp tục được thực hiện trên phạm vi cả nước sau ngày thống nhất […]

Đóng cửa rừng tự nhiên – giải pháp khẩn cấp để cứu rừng

Đóng cửa rừng tự nhiên – giải pháp khẩn cấp để cứu rừng

ThienNhien.Net – Việc dừng cấp phép xây dựng thủy điện và đóng cửa rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đã cho thấy sự quyết liệt bảo vệ rừng, chuyển đổi rừng tự nhiên… Tại Hội nghị tìm các biện pháp khôi phục rừng Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo đóng tất […]

Việt Nam và Lào tăng hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Việt Nam và Lào tăng hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 19-21/7, sáng 21/7, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Cao Đức Phát làm Trưởng đoàn đã có cuộc họp với Đoàn đại biểu Bộ Nông-Lâm Lào do […]

Quản trị rừng và vai trò của các tổ chức phi chính phủ và dân sự

Quản trị rừng và vai trò của các tổ chức phi chính phủ và dân sự

ThienNhien.Net – Quản trị (governance) không phải là khái niệm mới nhưng dễ bị nhầm lẫn với quản lý (management). Trong hai khái niệm này, quản trị có nội hàm rộng hơn. Mặc dù có nhiều cách hiểu, quản trị thường được xem là nghệ thuật “lèo lái”, đề ra phương cách để đạt được […]

Để người dân hưởng lợi từ rừng

Để người dân hưởng lợi từ rừng

ThienNhien.Net – Theo đánh giá của Mạng lưới đất rừng (FORLAND), sau 10 năm triển khai, những quy định trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi bổ sung. Đó là tình trạng giao rừng không gắn với giao đất, chưa có chính sách hỗ […]

Sắp xếp, đổi mới nông lâm trường: Đôi điều cần bàn

Sắp xếp, đổi mới nông lâm trường: Đôi điều cần bàn

ThienNhien.Net – Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, các nông, lâm trường đã bước đầu xác định được chức năng, nhiệm vụ và dần chuyển đổi thành các công ty trách nhiệm hữu hạn nông, lâm nghiệp […]

Nghiên cứu về chồng lấn quyền sử dụng đất rừng đặc dụng

Nghiên cứu về chồng lấn quyền sử dụng đất rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Nghiên cứu “Hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất tại các khu rừng đặc dụng Việt Nam” do PanNature phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENAM) cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD),  thực hiện từ tháng 3-11/2014. Nghiên cứu nhằm […]