Đường đến cường quốc biển

Đường đến cường quốc biển

Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng XII là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn […]

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: Gỗ rừng trồng sẽ thay thế gỗ rừng tự nhiên (Kỳ cuối)

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: Gỗ rừng trồng sẽ thay thế gỗ rừng tự nhiên (Kỳ cuối)

Theo kết quả công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017, tổng diện tích có rừng 14.415.381 ha, trong đó rừng rừng tự nhiên hiện có là 10.236.415 ha, tăng 5.726 ha so với năm 2016 rừng trồng 4.135.541 ha, tăng 43.425ha so với năm 2016 và tăng 292.628 ha so với năm 2015. […]

Góp ý Dự thảo Nghị định quản lý động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi CITES

Góp ý Dự thảo Nghị định quản lý động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi CITES

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vừa gửi Tổng cục Lâm nghiệp và một số cơ quan liên quan Bản đề xuất và kiến nghị đối với Dự thảo phiên bản ngày 22/8/2018 của Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công […]

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: Cơ hội phát triển kinh tế bền vững từ rừng tự nhiên (Kỳ 4)

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: Cơ hội phát triển kinh tế bền vững từ rừng tự nhiên (Kỳ 4)

Rừng tự nhiên có vai trò, vị trí, giá trị rất quan trọng, có nhiều tiềm năng, cơ hội để đóng góp cho phát triển kinh tế quốc gia và cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, cải thiện sinh kế cho cộng đồng và người dân sống dựa vào rừng. Bảo vệ, khôi phục […]

Chuyển hạt kiểm lâm VQG sang trực thuộc Chi cục Kiểm lâm sẽ mất rừng

Chuyển hạt kiểm lâm VQG sang trực thuộc Chi cục Kiểm lâm sẽ mất rừng

“Chúng tôi đã góp ý cho dự thảo Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là không đưa Hạt kiểm lâm vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên về Chi cục Kiểm lâm quản lý mà nếu chuyển thì chuyển về trực thuộc UBND tỉnh”. Trên đây là khẳng […]

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: (Kỳ 3) : Những chính sách đi vào lòng dân

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: (Kỳ 3) : Những chính sách đi vào lòng dân

Luật lâm nghiệp (số 16/2017/QH14) đã quy định rõ chính sách của nhà nước về lâm nghiệp (điều 4, điều 14). Tuy nhiên, để ứng dụng vào thực tế ở nước ta trong tương lai cần thể chế hóa những quy định này và đưa ra chính sách đảm bảo mỗi người dân, hộ gia […]

Bảo vệ rừng gặp khó nếu kiểm lâm không trực thuộc quản lý của VQG, KBT

Bảo vệ rừng gặp khó nếu kiểm lâm không trực thuộc quản lý của VQG, KBT

Trong tiến trình thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Lâm Nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2019, sắp tới Bộ NN&PTNT sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định mới về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, thay thế Nghị định 119/2006/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động […]

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: Kỳ vọng ở Luật lâm nghiệp (Kỳ 2)

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: Kỳ vọng ở Luật lâm nghiệp (Kỳ 2)

Nhờ những chính sách đang còn hiệu lực hiện nay mà nhiều nơi trên cả nước người dân đã biết giữ rừng, phát triển rừng để đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Đầu năm 2019 Luật Lâm nghiệp “đi vào thực tế” và đang được người dân và các chuyên gia đặt nhiều […]

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: Cải thiện sinh kế người dân nhờ rừng (Kỳ 1)

Hướng đi nào cho ngành Lâm nghiệp nước ta: Cải thiện sinh kế người dân nhờ rừng (Kỳ 1)

Hiện nay, nước ta có khoảng 27% dân số sống dựa vào rừng. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao có gần 10% dân số là người nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống bên trong hoặc gần các khu rừng tự nhiên, cuộc sống, văn hóa gắn bó với rừng và phụ thuộc […]