Đắk Lắk: Thu hồi 13,2 ha đất của dự án điện mặt trời Xuân Thiện

UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi 13,2 ha đất của dự án điện mặt trời Xuân Thiện là thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 22-1, nguồn tin của PLO cho biết: UBND tỉnh Đắk Lắk vừa thu hồi hơn 13,2 ha của Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk (Công ty Xuân Thiện) tại xã Ia Lốp; đồng thời giao toàn bộ diện tích này cho UBND huyện Ea Súp quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Một góc dự án điện mặt trời của Công ty Xuân Thiện. Ảnh: VŨ LONG

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng điều chỉnh tổng thể diện tích của dự án của Công ty Xuân Thiện từ gần 1.370 ha xuống còn hơn 1.237 ha.

UBND tỉnh Đắk Lắk còn giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thu hồi và bàn giao đất trên thực địa; ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty Xuân Thiện do điều chỉnh diện tích thuê đất theo quy định; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý biến động đất đai và cập nhập, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định…

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho Công ty Xuân Thiện; thông báo cho công ty này thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định (nếu có)…

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc thu hồi diện tích nêu trên là thực hiện theo thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành ngày 25-12-202.

Theo kết luận TTCP, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư cụm 5 dự án nhà máy ĐMT Xuân Thiện-Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 trong khi vị trí khu đất thực hiện các dự án chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Súp; Chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã la Lốp, huyện Ea Súp; Chưa tuân thủ đúng quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch).

Chủ đầu tư nhà máy ĐMT Xuân Thiện – Ea Súp 4 chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hạng mục đường dây 500 KV theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Địa điểm thực hiện dự án thay đổi, nhưng chủ đầu tư không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường là vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Việc UBND tỉnh Đắk Lắk cho chủ đầu tư thuê tổng diện tích hơn 238 ha để thực hiện dự án nhà máy ĐMT Xuân Thiện – Ea Súp 4 (có công suất đặt là 150 MW) vượt mức tối đa 13,2 ha đất (tối đa là 225 ha) là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 18 của Bộ Công Thương.

Việc Công ty Xuân Thiện khởi công xây dựng 5 nhà máy ĐMT (nêu trên) trước khi được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013.

Dự án khởi công xây dựng trên diện tích đất cho thuê đợt 3 trước khi được bàn giao đất trên thực địa là vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014.

Năm dự án này được vận hành thương mại trước khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 08 Chính phủ.

Vẫn theo TTCP, để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về các chủ đầu tư dự án, Công ty Mua bán điện, EVN, chủ đầu tư dự án, các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh Đắk Lắk.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xem xét, xử lý việc thu hồi diện tích đất cho thuê vượt định mức quy định, tăng sai 13,2 ha đối với dự án nhà máy ĐMT Xuân Thiện-Ea Súp 4.

5 dự án có tổng công suất thiết kế 600MW

Theo hồ sơ, ngày 9-3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký 5 quyết định chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 1,2,3,4,5; có tổng công suất thiết kế 600MW; sản lượng điện dự kiến hơn 878.000 MWh/năm; Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án hơn 10.500 tỉ đồng, triển khai trên diện tích hơn 800 ha tại địa phận xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Dự án được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định tại điểm a khoản Điều 19 Nghị định số 46; Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án theo quy định tại khoản 11, khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107 và Điều 14, Điều 15 Nghị định số 134 của Chính phủ.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư chỉ được triển khai đầu tư xây dựng dự án khi các quy hoạch đã được điều chỉnh đầy đủ phù hợp; Đầu tư xây dựng dự án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo phương án đấu nối giai đoạn 1 và danh mục công trình lưới điện đấu nối theo nội dung tại Công văn số 5772 ngày 23-7-2018 của Bộ Công Thương.

Hoàn tất thủ tục về bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, điện lực và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định trước khi triển khai thực hiện dự án…