Thành phố Đà Lạt chấn chỉnh hàng loạt phường, xã vì lơ là bảo vệ rừng

Nhiều phường, xã ở Đà Lạt bị chấn chỉnh, yêu cầu rút kinh nghiệm vì không tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng hoặc báo cáo không đầy đủ kết quả thực hiện về quản lý bảo vệ rừng.

Ngày 2.8, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt ký văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm tra rừng, việc ghi chép sổ nhật ký kiểm tra rừng.

TP Đà Lạt yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã gồm: 3, 7, 10, 11, 12, Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm.

Đà Lạt chỉ đạo nâng cao công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Hữu Long

Trước đó, các địa phương nói trên đã không tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng hoặc báo cáo không đầy đủ kết quả thực hiện trên group Zalo Quản lý bảo vệ rừng trong thời gian từ ngày 21.7 đến ngày 27.7.2023.

Đà Lạt cũng yêu cầu UBND các phường, xã gồm: 4, 5, 7, 10, 11, 12, Xuân Thọ, Xuân Trường, Tà Nung, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, các đơn vị chủ rừng khẩn trương cung cấp sổ nhật ký kiểm tra rừng, gửi Phòng Kinh tế trước ngày 5.8 để tiến hành kiểm tra, giám sát; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch thành phố trong trường hợp chậm trễ, không thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Đáng chú ý, TP Đà Lạt yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm tra rừng. Cụ thể, Chủ tịch UBND các phường, xã phải bố trí kiểm tra thực tế công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp ít nhất 2 lần/tuần; đồng thời phải phân công cụ thể nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho từng lãnh đạo, từ đó làm cơ sở để xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; trong đó, tập trung kiểm tra tình trạng gặm nhấm, ken cây, chặt phá cây rừng với mục đích lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các khu vực đất trống, đất sản xuất nông nghiệp giáp ranh với đất rừng.

Riêng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, các chủ rừng, UBND các phường, xã… UBND TP Đà Lạt yêu cầu chủ động trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng; tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng “gặm nhấm”, lấn chiếm đất lâm nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm ngay từ ban đầu, không để phát sinh điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng phải thực hiện nghiêm việc ghi chép sổ nhật ký kiểm tra rừng để làm cơ sở xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra vi phạm.