Hoàn trả hơn 40,1 tỷ đồng tiền đánh giá, thăm dò khoáng sản

Hơn 40,1 tỷ đồng mà các doanh nghiệp phải hoàn trả là chi phí thăm dò, đánh giá tiềm năng khoáng sản mà nhà nước đã đầu tư tại một số mỏ ở các tỉnh Phú Thọ, Cao Bằng.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thẩm định báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư tại một số mỏ trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Cao Bằng; qua đó xác định số tiền các doanh nghiệp cần phải hoàn trả cho nhà nước lên tới hơn 40,1 tỷ đồng.

Cụ thể, tại cuộc họp bàn về nội dung trên diễn ra ngày 11/5, đại diện Cục Địa chất Việt Nam đã báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư mỏ kaolin – felspat tại khu vực xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và xây dựng HAT phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản mỏ kaolin – felspat tại đồi Nai Trành Bo Bo, xã Giáp Lai, do nhà nước đã đầu tư là hơn 184 triệu đồng.

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Phú Thọ phải hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản mỏ kaolin Hữu Khánh do Nhà nước đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Cục Khoáng sản Việt Nam đã báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư mỏ bauxit Táp Ná, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng và xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư, đã thông qua chi phí thăm dò khoáng sản mỏ bauxit Táp Ná do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Khoáng sản Cao Giang phải hoàn trả là gần 38,5 tỷ đồng.