Phú Yên hỏa tốc ban hành Lệnh vận hành hồ chứa thủy điện an toàn

Chiều 27/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, Trần Hữu Thế đã ký, phát đi Công văn hỏa tốc số 69, ban hành Lệnh vận hành Hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ, yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ vận hành điều tiết xả nước qua tràn ngày 27/9/2022.

Vận hành xả lũ hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ.

Theo đó, bắt đầu từ 15 giờ 30 phút ngày 27/9, xả qua tràn cộng vận hành máy là 1.500m3/s; từ 19 giờ, xả qua tràn cộng vận hành máy là 2.000m3/s. Duy trì đến khi lũ đến hồ đạt đỉnh, sau đó xả để mực nước hồ duy trì ở mức nước trước lũ +103m. Công ty điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp thực tế, không làm thay đổi lưu lượng đột ngột.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã phát Văn bản số 4990, về việc thực hiện Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Hinh trong năm 2022. Theo đó, yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh thực hiện đầy đủ các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018, Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Hinh đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1942/QĐ-BCT ngày 23/7/2020 và các quy định khác có liên quan.

Cùng với đó, Công ty phải thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình trước, trong và sau mỗi đợt lũ để kịp thời xử lý, khắc phục hư hỏng (nếu có), bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân cách nhận biết tín hiệu còi báo xả lũ, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập.

Công ty đồng thời cần thực hiện nghiêm chế độ quan trắc, cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp từ Trung ương đến địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc, nguồn điện dự phòng… để sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ đập an toàn theo phương châm “4 tại chỗ” khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc sự cố gây mất an toàn đập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng giao Sở Công thương theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm 2022; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về nội dung đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh.