Mô hình 3D số hóa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch bền vững tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Ngày 5/7, tại Vườn quốc gia Cúc Phương tỉnh Ninh Bình, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã tổ chức báo cáo và bàn giao dự án xây dựng mô hình 3D số hóa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch bền vững, có sự tham gia của cộng đồng cho Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương.

Tham quan mô hình sa bàn 3D có sự tham gia xây dựng của cộng đồng trong vùng.

Dự án xây dựng mô hình 3D nêu trên bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2022, đã huy động được nhiều thầy giáo, cô giáo và đông đảo học sinh khối lớp 10, Trường Trung học phổ thông Nho Quan B tham gia lập bản đồ.

Đặc biệt, hoạt động tham vấn cộng đồng xây dựng Dự án mô hình 3D đã thu hút sự tham gia của nhiều người dân đại diện 18 thôn bản, thuộc 15 xã, thị trấn vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương, nằm trên địa bàn ba tỉnh là Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Khu vực lập bản đồ bao gồm vùng lõi Vườn quốc gia Cúc Phương và một phần vùng đệm khá rộng đã tạo ra mô hình 3D có tỷ lệ 1:10.000, với kích thước 3,1 m x 2,0 m.

Bà Ulrika Aberg, cán bộ quản lý chương trình các khu bảo vệ và bảo tồn IUCN toàn cầu, cho biết: “Dự án xây dựng mô hình 3D có sự tham gia của cộng đồng tại Vườn quốc gia Cúc Phương là một hợp phần quan trọng của chương trình Danh lục xanh IUCN. Việc xây dựng mô hình 3D số hóa sẽ thống kê và nâng cao sự hiểu biết về tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch mới dựa vào cộng đồng và sự bền vững; giúp cộng đồng đánh giá và thảo luận về tác động của Covid-19 đối với việc tiếp cận và sử dụng tài nguyên tại địa phương”.

Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương Đỗ Văn Lập khẳng định: “Thông qua các hoạt động trên, người dân thấy được bức tranh toàn cảnh về sinh hoạt cộng đồng đặt trong mối tương quan bảo vệ Vườn quốc gia Cúc Phương; thấy được tiềm năng kinh tế, lợi ích to lớn mà Vườn quốc gia Cúc Phương có thể mang lại, nếu như được bảo tồn và sử dụng bền vững. Hiện nay, Vườn quốc gia Cúc Phương đã nộp hồ sơ trở thành ứng viên Danh lục xanh. Trong lộ trình đó, IUCN luôn đồng hành, hỗ trợ hoàn thiện các chỉ số, tiêu chí thành viên Danh lục xanh; hỗ trợ phục hồi du lịch trong vùng lõi và phát triển du lịch cộng đồng vùng giáp ranh sau dịch Covid-19”.

Du lịch tại các khu bảo tồn thiên nhiên như Vườn quốc gia Cúc Phương là một phần quan trọng của ngành du lịch toàn cầu. Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu về du lịch trải nghiệm dựa vào thiên nhiên ngày càng tăng. Các dự án như trên sẽ giúp địa phương, các nhà quản lý, các khu bảo tồn thiên nhiên thực hiện công tác quản lý nguồn tài nguyên, chia sẻ lợi ích cộng đồng hiệu quả, góp phần đưa du lịch không chỉ phục hồi trở lại như trước đây, mà còn làm tốt hơn việc bảo vệ hệ sinh thái, động vật hoang dã.

Dịp này, đại diện IUCN và một số nhà tài trợ đã trao giấy chứng nhận cho đại diện Trường Trung học phổ thông Nho Quan B và nhiều học sinh, người dân tích cực tham gia xây dựng dự án mô hình 3D số hóa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên Vườn quốc gia Cúc Phương.