Phạt 459 triệu đồng nhà máy bột giấy xả thải ra môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhà máy sản xuất bột giấy của Công ty Cổ phần Hải Hà, địa chỉ tại cum công nghiệp Nam Quang, huyện Bắc Quang số tiền 459 triệu đồng vì hành vi xả thải ra môi trường.

Ngành chức năng tiến hành kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu nước thải xả ra môi trường của nhà máy bột giấy Công ty Cổ phần Hải Hà.

Sau khi nhận được thông tin về tình trạng nhà máy sản xuất bột giấy của Công ty Cổ phần Hải Hà có hành vi xả thải xuống sông Lô, gây ô nhiễm môi trường, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo ngành chức năng tiến hành kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu nước thải xả ra môi trường của nhà máy.

Kết quả kiểm tra xác định hành vi vi phạm. Đó là: Xả thải ra môi trường vào ngày 10/5/2022 có lưu lượng 183,168 mét khối/ngày: Thông số BOD5 vượt 4,02 lần; COD vượt 3,78 lần; độ màu vượt 2,85 lần; TSS vượt 1,72 lần giới hạn tối đa cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và bột giấy.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, phạt tiền 270 triệu đồng đối với thông số BOD5 vượt 4,02 lần giới hạn tối đa cho phép; phạt tăng thêm 54 triệu đồng đối với thông số TSS vượt 1,72 lần giới hạn tối đa cho phép; phạt tăng thêm 54 triệu đồng đối với thông số độ màu vượt 2,85 lần giới hạn tối đa cho phép; phạt tăng thêm 81 triệu đồng đối với thông số COD vượt 3,78 lần giới hạn tối đa cho phép. Tổng số tiền phạt là 459 triệu đồng.

Yêu cầu công ty phải rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải sản xuất bảo đảm nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.