WWF tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Cán bộ dự án truyền thông về nhựa, làm việc tại Huế.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 6/7/2022