Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Chiều ngày 28/4, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học cho dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với mục tiêu bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia sẽ sắp xếp, định hướng phân bố không gian, sử dụng các thành phần môi trường và các yếu tố tài nguyên phù hợp với chức năng môi trường và điều kiện thiên nhiên, kinh tế- xã hội của vùng lãnh thổ theo định hướng phát triển bền vững, bao gồm việc phân vùng quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội thảo

Dự kiến, đối tượng quy hoạch của nội dung Phân vùng môi trường là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác. Trong lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học sẽ quy hoạch khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trong quản lý chất thải, sẽ quy hoạch các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Đối với quan trắc và cảnh báo môi trường, sẽ đưa vào quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường đất, nước, không khí quốc gia, liên tỉnh và tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Tại cuộc họp, các chuyên gia cho rằng, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia phụ thuộc nhiều vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Quy hoạch bảo vệ môi trường cần có sự đồng bộ, thống nhất với quy hoạch của các ngành khác. Về nội dung quy hoạch, Ban soạn thảo cần làm rõ đối tượng quy hoạch; trong đó, đặc biệt lưu ý đến tính logic, sự liên kết giữa các thành phần. Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến nội dung phân vùng quản lý chất lượng môi trường phải rõ tiêu chí; quy hoạch quản lý chất thải rắn nên tập trung làm ở cấp quốc gia, cấp vùng; quy hoạch ở cấp tỉnh, nên giao lại cho địa phương.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cảm ơn những góp ý tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học cho dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Thứ trưởng, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đây là quy hoạch môi trường mang tính tổng thể đầu tiên, được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý và xuất phát từ thực tiễn, thống nhất với các quy hoạch khác và định hướng phát triển của địa phương. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng Quy hoạch, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường tiếp thu, soạn thảo lại dự thảo Quy hoạch dựa trên các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học tại cuộc họp này.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia lần đầu tiên được xây dựng, còn nhiều vấn đề cần bàn thảo kỹ lưỡng. Trong đó, phải làm rõ phương pháp tiếp cận theo Luật BVMT 2020 và Nghị định 08 quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT. Đồng thời đề nghị, các nhà khoa học, nhà quản lý tiếp tục tích cực góp ý cho dự thảo Quy hoạch để trình Chính phủ vào tháng 6 tới.