Hà Nội bảo vệ đa dạng sinh học của rừng

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, kết quả điều tra đa dạng sinh học trên diện tích đất rừng của thành phố cho thấy, khu vực rừng của Hà Nội có mức độ đa dạng sinh học cao, rất nhiều động, thực vật cần bảo tồn.

Cụ thể, về thực vật đã xác định được 2.193 loài; về thú có 25 loài thuộc 15 họ và 6 bộ; về chim có 10 bộ, 26 họ, 49 loài; về lưỡng cư có 80 loài thuộc 9 họ, 3 bộ; về bò sát có 270 loài, 23 họ, 4 bộ; về côn trùng có 773 loài, thuộc 136 họ, 13 bộ…

Mặc dù hiện nay đã có những quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, nhưng công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực rừng còn gặp nhiều khó khăn. Công tác xử phạt vi phạm pháp luật về bảo tồn chưa hiệu quả, còn xảy ra trường hợp buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật…

Do đó, từ nay đến năm 2025, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng và người dân trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học của rừng.