MCD tuyển Cán bộ điều phối 

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) cần tuyển Cán bộ điều phối dự án, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 30/03/2022