Kiểm tra, báo cáo việc xâm hại Vườn quốc gia Tam Đảo

Báo Nhân Dân, ngày 14/3, đăng bài “Vườn quốc gia Tam Đảo bị xâm hại”, ngay trong ngày 14/3, Vườn quốc gia Tam Đảo chỉ đạo kiểm lâm địa bàn kiểm tra, ban hành Báo cáo số 05/BC-VTĐ-KL gửi Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm, nêu rõ: Khu vực người dân chặt keo theo phản ánh của Báo Nhân Dân nằm ở tại vị trí Khoảnh 5, Tiểu khu 150, Vườn quốc gia Tam Đảo, thuộc địa giới hành chính xóm Cuốn Cờ, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).

Kiểm lâm Vườn quốc gia Tam Đảo kiểm tra hiện trạng rừng.

Theo đó, diện tích bị khai thác là 0,25ha, trước đây là bãi chè cũ của gia đình ông Đỗ Bằng Giang, xóm Cuốn Cờ, xã Khôi Kỳ đã canh tác từ lâu (trước khi thành lập Vườn). Quá trình canh tác cây chè không hiệu quả, ông Giang đã trồng keo vào diện tích trên, nay cây keo đến tuổi nên gia đình đã khai thác (chu kỳ 2).

Diện tích của hộ gia đình ông Giang nằm trong diện tích 1.820ha đã được UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị trả về địa phương quản lý.

Báo cáo nêu rõ, hiện nay diện tích của Vườn quốc gia Tam Đảo được quy hoạch trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là 11.446ha. Từ năm 1996 (từ khi thành lập Vườn), diện tích quy hoạch của Vườn đã trùm lên diện tích đất canh tác, đất sản xuất, nhà ở của người dân. Cụ thể, gồm: 2.079 hộ dân (có đất canh tác hoặc có nhà ở), 131 công trình, tổng diện tích là 1.820ha, trên 10 xã của huyện Đại Từ.

Sự bất cập của quy hoạch thể hiện ở chỗ, trong diện tích đã quy hoạch cho Vườn quốc gia Tam Đảo, người dân không được xây mới, sửa chữa nhà ở, nhà nước chưa có chính sách đền bù, hỗ trợ người dân ra khỏi vùng đã quy hoạch.

Sau khi có Văn bản số 3357/UBTP13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét kiến nghị điều chỉnh quy hoạch ranh giới Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc địa phận huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên phối hợp Vườn quốc gia Tam Đảo rà soát, điều tra, thống kê ngoài thực địa.

Ngày 17/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 2597/TTr-BNN-TCLN về việc Điều chỉnh ranh giới diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo gửi Thủ tướng Chính phủ. Việc điều chỉnh diện tích 1.820ha về cho tỉnh Thái Nguyên quản lý (cấp cho người dân canh tác, ổn định đời sống) đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Báo cáo của Vườn quốc gia Tam Đảo kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm giải quyết tình trạng bất cập về quy hoạch (Quy hoạch Vườn quốc gia Tam Đảo trùm lên diện tích đất canh tác, đất sản xuất, nhà ở của người dân đã sinh sống và canh tác từ trước khi thành lập Vườn). Đó là, sớm điều chỉnh diện tích 1.820ha về cho tỉnh Thái Nguyên quản lý theo Văn bản số 3357/UBTP13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII gửi Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình số 2597/TTr-BNN-TCLN ngày 17/4/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Điều chỉnh ranh giới diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo gửi Thủ tướng Chính phủ.