CISDOMA tuyển Quản lý dự án

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) cần tuyển Quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội, Lào Cai và Hòa Bình

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 20/03/2022