Thống kê những thiệt hại ban đầu do bão số 9

Tính đến 19 giờ ngày 28/10/2020, bão số 9 với cường độ mạnh đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Nguồn: