Nhân nuôi sinh sản thành công hai loài rùa quý, hiếm

Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, vừa cho biết lần đầu cho sinh sản thành công trong môi trường nuôi bán tự nhiên hai loài rùa quý hiếm của Việt Nam là rùa Trung bộ và rùa Núi vàng

Rùa Trung bộ (Mauremys annamensis), một loài đặc hữu có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ IUCN ở bậc CR (Cực kỳ nguy cấp). Cặp bố mẹ loài này đã sinh sản thành công 3 cá thể sau hơn 10 năm nhân nuôi tại Trạm.

Rùa Núi vàng (Indotestudo elungata) có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ IUCN ở bậc EN (Nguy cấp). Hai cá thể Rùa núi vàng (1 đực, 1 cái) được các cơ quan thực thi pháp luật bàn giao cứu hộ năm 2018 đã sinh sản 2 cá thể tại Trạm.

Thành công này có sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Vườn thú Cologne, CHLB Đức. Cơ sở hạ tầng của Trạm Mê Linh cũng đang được xây dựng và nâng cấp trong khuôn khổ Dự án đầu tư của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam với kỳ vọng sẽ phát triển Trạm thành một trung tâm bảo tồn nguồn gene động vật và thực vật điển hình ở miền Bắc Việt Nam.

Rùa Trung bộ sinh sản tại Trạm ĐDSH Mê Linh. Ảnh: Trịnh Ngọc Minh/vast.gov.vn
Rùa Núi vàng sinh sản tại Trạm ĐDSH Mê Linh. Ảnh: Trịnh Ngọc Minh/vast.gov.vn