Danh sách hơn 400 điểm xét nghiệm miễn phí cho shipper tại TP.HCM

Sở Công thương TP.HCM vừa công bố danh sách hơn 400 điểm xét nghiệm COVID-19 lưu động miễn phí cho shipper.

Sáng 30-8, lãnh đạo Sở Công Thương cho hay chủ trương của TP.HCM là xét nghiệm miễn phí cho các shipper. Đồng thời, từ sáng nay các shipper đã được xét nghiệm và triển khai chạy.

Sở Công Thương cũng đã triển khai đường link trên trang Web của Sở về tra cứu hoạt động giao hàng. Các shipper muốn biết mình có được hoạt động không thì tự kiểm tra thông tin tại địa chỉ: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/tra-cuu-shipper

Danh sách điểm xét nghiệm miễn phĩ cho shipper cụ thể như sau:

Danh sách một số điểm xét nghiệm lưu động, trong đó có miễn phí xét nghiệm cho shipper.

Tải danh sách các điểm xét nghiệm lưu động tại đây.