Gần 400 tỷ đồng hỗ trợ người tạm dừng đóng quỹ hưu trí

Tính đến ngày 26/8, BHXH Việt Nam đã hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất ở 43 địa phương.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 332 đơn vị với 57.491 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 395,3 tỷ đồng tại 43 trên 63 tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cũng theo BHXH Việt Nam, đơn vị đã xác nhận danh sách cho 490.382 lao động của 23.347 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62 trên 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó có 351.863 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 21.453 đơn vị, 41.999 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 1.058 đơn vị, 895 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 5 đơn vị.

BHXH Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 332 đơn vị với 57.491 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hà.

BHXH Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 332 đơn vị với 57.491 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hà.
Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng ghi nhận 42.618 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 517 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc. 34.884 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 164 đơn vị. 18.123 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của 150 đơn vị.

Trong Nghị quyết 68 với tổng kinh phí hỗ trợ 26.000 tỷ đồng lần này, Chính phủ đặc biệt chú ý đến người lao động tự do, lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nhận được nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể.

Trước hết, doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trước đó, một doanh nghiệp mỗi tháng phải đóng 0,5% trên quỹ tiền lương vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Về thủ tục hưởng chính sách này, doanh nghiệp chỉ cần đến cơ quan bảo hiểm đưa toàn bộ danh sách lao động đã được đóng bảo hiểm hàng tháng, sau đó phía bảo hiểm sẽ xem xét trong thời gian 2-3 ngày và ra quyết định hỗ trợ hay không.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Tuy nhiên, điều kiện tạm dừng đóng vào 2 quỹ này là doanh nghiệp phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên.

Theo quy định hiện hành, mỗi tháng doanh nghiệp phải đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động với mức 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.