68 tỷ đồng hỗ trợ tháo dỡ lồng bè thủy sản trên biển Cát Bà

Ngày 12/8, Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa 16 (nhiệm kỳ 2001-2026) đã nhất trí thông qua Quy định về cơ chế chính sách, hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

Các bè nuôi thủy sản trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Quy định trên nhằm thực hiện việc quy hoạch nuôi trồng thủy sản theo hướng cắt giảm và tiến tới tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở nuôi trồng thủy sản ở khu vực vịnh Trà Báu, vịnh Lan Hạ, vịnh Cát Bà và sắp xếp lại ở khu vực vịnh Bến Bèo và Bến Gia Luận theo hướng bảo đảm cảnh quan, môi trường.

Việc này kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên cũng như cảnh quan du lịch.

Đồng thời, sẽ tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đặc biệt nằm trong vùng lõi của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà. Đây cũng là điều kiện cần thiết để UNESCO có thể công nhận Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022.

Theo đó, TP Hải Phòng sẽ dành hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc vùng biển quần đảo Cát Bà.

Cụ thể, hỗ trợ vật kiến trúc: mức hỗ trợ đối với nhà chòi là 19.857.983 đồng/nhà chòi; mức hỗ trợ đối với ô lồng nuôi cá là 4.836.000 đồng/ô lồng; mức hỗ trợ đối với giàn nuôi nhuyễn thể là 89.008 đồng/m2.

Đối với các ô lồng nuôi cá tháo dỡ trước ngày 1/1/2022 sẽ hỗ trợ là 25.000 đồng/m3; các ô lồng tháo dỡ từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022 sẽ hỗ trợ 12.500 đồng/m3.

Hỗ trợ đối với các giàn nuôi nhuyễn thể tháo dỡ trước ngày 1/1/2022 với mức 12.500 đồng/m2.

Hỗ trợ ổn định đời sống đối với thành viên hộ gia đình là chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản bị tháo dỡ sinh sống trên các cơ sở nuôi trồng thủy sản trước ngày 1/7/2021, mức hỗ trợ là 6.480.000 đồng/nhân khẩu.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 68,4 tỷ đồng.

Hiện nay, trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản với 516 nhà chòi, 8.216 ô lồng, 58.790m2 giàn nuôi nhuyễn thể và 1.298 nhân khẩu trên các cơ sở nuôi, tập trung tại vịnh Cát Bà, vịnh Lan Hạ, vịnh Bến Bèo, vịnh Trà Báu và vịnh Gia Luận. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường, xung đột với định hướng phát triển du lịch của địa phương.

TP Hải Phòng đang tập trung xây dựng đảo Cát Bà trở thành một trung tâm du lịch sinh thái của cả nước và quốc tế; trọng điểm phát triển kinh tế biển; trung tâm thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá của thành phố và vùng duyên hải Bắc Bộ; đảo Cát Hải trở thành khu vực đô thị mới văn minh, hiện đại và khu dịch vụ cảng biển quan trọng của thành phố và khu vực các tỉnh phía bắc.